Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia"

  • Laskowa 4 lok. 49
  • 01-214 Warszawa
  • telefon: 22 625 67 64

Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest zapobieganie patologiom społecznym wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień.

Działania:
Prowadzenie sieci Klubów Środowiskowych wyposażonych w kadrę złożoną z psychologów, pedagogów, instruktorów zajęciowych i pracowników środowiskowych. Kluby prowadzą opiekę indywidualną, działania grupowe oraz interwencje rodzinne. Organizowanie dla społeczności lokalnych warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki środowiskowej.