UNICEF

  • Aleja Wilanowska 317
  • 02-665 Warszawa

Głównym celem statutowym UNICEF-u jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzenie funduszy w krajach rozwijających się. Polski Komitet Narodowy UNICEF organizuje aukcje, koncerty, imprezy charytatywne, kampanie wysyłkowe, apelując o wpłaty na rzecz dzieci Somalii, Hondurasu, dzieci - żołnierzy; popiera wszelkie formy aktywności twórczej dziecka - organizuje konkursy plastyczne i literackie, patronuje Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka, koncertom z udziałem młodych wykonawców. Pod patronatem UNICEF-u działają szkoły podstawowe, które wychowują swych uczniów w duchu zrozumienia i solidarności z dziećmi innych krajów i kultur oraz aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

UNICEF
The Polish National Committee organises auctions, concerts and charity events collecting money for the children of Somalia and Honduras. It supports all expressions of creative expression in children through organising art and literature competitions. Primary schools which act under the patronage of UNICEF educate their pupils in the spirit of understanding and solidarity with children of all nations and cultures.

Dostępne granty