Fundacja Ruperta Mayera Dzieło Pomocy Dzieciom

  • ul. Rajska 10
  • 31-124 Kraków

Fundacja wspiera działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, dla sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych itp. W ramach Fundacji działa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Ośrodek Adopcyjny. Fundacja co roku organizuje wakacje dla dzieci w Ośrodku w Żmiącej.