Eures - Europejskie Służby Zatrudnienia

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Departament Rynku Pracy
  • ul. Tamka 1
  • 00-349 Warszawa

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:
- międzynarodowe pośrednictwo pracy,
- informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.
Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Co mozna znaleźć w Eures:
- bazę ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
- bazę CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą,
- praktyczne informacje dotyczące życia i pracy w krajach EOG.