Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbuma

  • ul. Tłomackie 3/5
  • 00-090 Warszawa

Nadrzędnym celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy o historii Żydów polskich. Instytut jest ośrodkiem informacyjno-edukacyjnym (seminaria, konferencje naukowe, konkursy, wystawy); posiada bogaty zbiór archiwaliów, książek, dokumentów zabytków i dzieł sztuki związanych z historią i kulturą polskich Żydów; współpracuje z izraelskim Instytutu Yad Vashem.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Jewish Historical Institute
The Institute disseminates knowledge concerning the history of Polish Jews. The institute organises seminars, conferences, exhibitions; has a large collection of archives, books, documents and works of art connected with history and culture of Polish Jews and cooperates with the Yad Vashem Institute.