Ośrodek Myśli Politycznej

  • Adres korespondencyjny:
  • skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków
  • Biuro:
  • ul. Basztowa 3 (II piętro), Kraków

Ośrodek Myśli Politycznej jest stowarzyszeniem. Zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad zagadnieniami związanymi z polską doktryną państwową, w tym zwłaszcza nad problematyką ustroju państwa polskiego i polską polityką zagraniczną. Stowarzyszenie realizuje projekty: Totalitaryzm i zachodnia tradycja, Filozofia polityczna, Polskie rodowody intelektualne, Integracja europejska; organizuje konferencje, seminaria i debaty publiczne.

The Centre for Political Thought
The Centre was founded as an association and it is a learned and educational institution dealing with issues of political philosophy and international relations. It provides a forum for public debate on constitutional problems of Poland and Polish foreign policy. It delivers the following programmes: Totalitarianism and the Western Tradition, Political Philosophy, Polish Intellectual Origins and Political Integration. It organises conferences, seminars and political debates.