DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

  • ul. Czeska 24/2
  • 03-902 Warszawa

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. DAAD wspiera międzynarodową działalność szkół wyższych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo, a także przyczynia się do kształtowania zagranicznej polityki kulturalnej.

DAAD
German Centre of Academic Exchange is an organisation of German higher education institutions. Its aim is to support co-operation with foreign institutions of higher education mainly through student and teacher exchanges.

Dostępne granty