Klub Rotariański

Dystrykt dla Polski, Białorusi i Ukrainy. Ideą przyświecającą rotarianom jest propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby. W ramach swoich działań wspierają oni wymianę międzynarodową profesjonalistów, młodzieży. Międzynarodowa sieć klubów rotariańskich prowadzi również program stypendialny.

The Rotary Club
This branch covers the district for Poland, Byelorussia and the Ukraine. Rotary is a worldwide organisation of business and professional leaders that provides humanitarian services, encourages high ethical standards in all vocations, and helps build goodwill and peace in the world.

Dostępne granty