Mazowiecki Instytut Kultury

  • ul. Elektoralna 12
  • 00-139 Warszawa

Instytut animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Warszawie i na Mazowszu. Jest organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych (w tym wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracuje z instytucjami kultury. Uczestniczy w projektach: przedsięwzięciach wielodniowych, wielomiesięcznych i całorocznych; festiwalach i konkursach, cyklach koncertów i projektach interdyscyplinarnych, stałej pracy galerii sztuki i edukacji ustawicznej. Publikuje wydawnictwa drukowane i multimedialne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.