Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Al. Jana Pawła II 13
  • 00-828 Warszawa

PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.