Polski Związek Głuchych

  • ul. Białostocka 4
  • 03-741 Warszawa

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich dziedzinach życia. Związek działa na terenie całej Polski.

The Polish Association of the Deaf
The union is an association for deaf and with hearing difficulties, offering support in all area of life.