Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

  • ul. Conrada 13
  • 01-922 Warszawa

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik "Bardziej Kochani" - czasopismo podejmujące problematykę osób z zespołem Downa i ich rodzin, a także m.in. "Informator Z myślą o Tobie" przeznaczony dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa, będący swojego rodzaju przewodnikiem po trudnej drodze życia z dzieckiem niepełnosprawnym. Stowarzyszenie prowadzi Specjalistyczną Księgarnię Wysyłkową, organizuje Ogólnopolskie Konferencje tematyczne pod wspólnym tytułem Czas dla rodziców.

W sezonie wakacyjnym Stowarzyszenie organizuje kolonie – samodzielny wyjazd starszych dzieci z zespołem Downa pod opieką wolontariuszy – i turnusy rehabilitacyjne dla rodziców z dziećmi. Młodzieży z Warszawy i okolic proponuje udział w akcji „Lato w mieście”.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.