Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES

  • ul. Kościuszki 46
  • 40-048 Katowice

SPES prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które z powodu poważnej choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.