Fundacja im. Brata Alberta

  • Radwanowice 1
  • 32 - 064 Rudawa

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Cel swój Fundacja realizuje przez organizowanie i prowadzenie: domów stałego pobytu, zwanych Schroniskami dla Niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego pobytu i ośrodków adaptacyjnych, szkół i przedszkoli integracyjnych, obozów rehabilitacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Brother Albert Foundation
The aim of the Foundation is to support those with learning difficulties. The Foundation runs long-term care homes (Hostels for the Disabled), occupational workshops, day-care centres, integration schools and kindergartens and rehabilitation centres.