Fundacja im. A.Urbańczyka

  • Pijarska 19/4
  • 31-015 Kraków

Fundacja wspiera inicjatywy społeczne oraz kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności Europy, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, kultury oraz wymiany informacji; organizuje konkursy i przyznaje nagrody; wspiera inicjatywy na rzecz kultury i edukacji młodzieży. Fundacja przyznaje stypendia na studia i staże; prowadzi konkurs im. Andrzeja Urbańczyka oraz konkurs na najlepszą pracę magisterską na kierunkach: dziennikarstwo, nauki polityczne, nauki społeczne.

The A. Urbanczyk Foundation
The Foundation supports social initiatives and international contacts aimed at co- operation in areas of democracy and cultural development as well as providing a forum for the exchange of information. The Foundation supports educational and cultural activities aimed at young people, grants scholarships and runs a competition for the best MA thesis in the fields of journalism, social and political studies.