Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty

  • Al. Niepodległośći 50/11
  • 42-200 Częstochowa

Stowarzyszenie ma na celu:
- prowadzenie domów spokojnej starości,
- pomoc społeczną, szczególnie osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- pomoc młodzieży „zagubionej” potrzebującej pomocy,
- organizowanie wypoczynku wakacyjnego,
- wytwarzanie atmosfery otwartości i szacunku dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania, a szczególnie zakładają i prowadzą środowisko dla osób starszych, niepełnosprawnych i młodzieży.