Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Nadzieja

  • Deotymy 41
  • 01-441 Warszawa

Stowarzyszenie działa na rzecz osób uzależnionych; udziela pomocy materialnej i duchowej; prowadzi działalność charytatywno-opiekuńczą.

The Hope Association
The Association supports people with addiction problems, providing them with spiritual and material support.