Fundacja Pomoc Społeczna SOS

  • ul. Marszałkowska 4/2
  • 00-590 Warszawa

Fundacja udziela wsparcia organizacjom społecznym oraz inicjatywom społecznym niosącym pomoc osobom znajdującym się czasowo lub trwale w trudnej sytuacji. Prowadzi program edukacyjny dla młodzieży z terenów popegeerowskich; wspiera lokalne wspólnoty dla bezdomnych, dofinansowuje świetlice socjoterapeutyczne i programy pracy z dziećmi w ciągu roku.

The SOS Social Assistance Foundation
The Foundation supports social organisations helping people in need. It delivers an educational programme for young people from areas of former state-owned farms, supports local communities for the homeless and runs after-school clubs for children.