Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

  • ul. Smolna 16/7
  • 00-375 Warszawa

Stowarzyszenie prowadzi szkołę trenerską dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych i dla podnoszenia kwalifikacji działających już trenerów oraz bazę organizacji szkoleniowych.