Europejskie Stowarzyszenie Integracji

  • Osiedle Oświecenia 14/22
  • 31-635 Kraków
  • telefon: 604 934 882

Misja:
1. Wspieranie integracji Polski z Unią Europejską,
2. Upowszechnianie wiedzy na tematy związane z Unią Europejską,
3. Kreowanie postaw przedsiębiorczości i obywatelskiego zaangażowania,
4. Promowanie współpracy lokalnej i regionalnej w celu rozwiązywania problemów poszczególnych grup lokalnych społeczności

Cele statutowe realizowane są poprzez organizację debat, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych.