Fundacja Komunikacji Społecznej

  • ul. Filtrowa 75/22
  • 02-032 Warszawa

Misją FKS jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym zdrowa, otwarta komunikacja jest środkiem zmiany na lepsze.

FKS działa poprzez udostępnianie użytecznym inicjatywom dla dobra publicznego narzędzi komunikacji marketingowej w celu zwiększenia ich realnej skuteczności społecznej.

Fundacja zajmuje się promocją i rozwojem reklamy społecznej marketingu społecznego. Fundacja prowadzi szkolenia i buduje zespoły robocze, których których członkowie wywodzą się z trzech środowisk: organizacji społecznych, biznesu oraz szeroko rozumianego środowiska komunikacji masowej; prowadzi projekty badawcze, które pomagają w formułowaniu precyzyjnych i efektywnych komunikatów społecznych.

The Foundation for Social Communication
The Foundation was established to promote and develop public and social service's advertising and marketing in Poland. It provides social organisations and initiatives with marketing and communication tools, runs workshops and training courses, establishes working groups which include the representatives of social organisations, business and mass media communication agencies; carries out research projects which help to create an effective message.