Centrum Informacji Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu

  • ul. Przedzamcze 11/15
  • 87-100 Toruń
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Celem organizacji jest gromadzenie, aktualizowanie i bezpłatne udostępnianie informacji o wszelkiej działalności skierowanej do młodzieży, w zakresie: edukacji, pracy, sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowia, uzależnień, wolontariatu, prawa i kultury. Centrum prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku RPIE.

The Youth Information Centre
The organisation collects and disseminates information on activities aimed at young people in the areas of education, employment, leisure, health, addictions, voluntary service, law and culture.