Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

  • ul. Erazma Ciołka 13
  • 01-445 Warszawa

Fundacja organizuje, wspomaga i finansuje działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Polsce; wspiera merytorycznie i finansowo ekologiczne ruchy społeczne; Organizacja prowadzi działalność międzynarodową.

The National Foundation for Environmental Protection
The Foundation organises supports and finances activities concerning environmental protection and ecological education in Poland and supports ecological movements.