Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • ul. Jodłowa 13
  • 30-252 Kraków

Katedra Europeistyki UJ prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i szkoleniową w zakresie europeistyki; prowadzi działalność zmierzającą do przygotowania regionu krakowskiego do nowych zadań, poprzez szkolenia i konsultacje.

The European Department of Jagiellonian University
The European Department provides education, research and training on European studies.