Fundacja Ronalda S. Laudera w Łodzi

  • Narutowicza 24
  • 90-950 Łódź

Fundacja realizuje projekty, których podstawowym celem jest kształcenie; wspiera przedsięwzięcia kulturalne; organizuje kursy, wykłady oraz imprezy popularyzujące żydowską kulturę i tradycję.

The Ronald S. Lauder Foundation
The Foundation delivers educational projects, supports cultural events, organises training courses, lectures and events promoting Jewish culture and tradition.