Ośrodek Karta

  • ul. Narbutta 29
  • 02-536 Warszawa

Ośrodek Karta jest niezależną organizacją pozarządową zajmującą się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Środkowo-Wschodniej XX wieku, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji. Organizacja wydaje kwartalnik historyczny "Karta", organizuje wystawy, prowadzi działalność edukacyjną.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The KARTA Center
It is an independent non-governmental organisation documenting and popularising the recent history of Poland and Eastern Europe, providing contemporary information on its people and the dissemination of tolerance and democracy.