Polska Akademia Nauk

  • Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
  • Skrytka Pocztowa 24
  • 00-901 Warszawa

Akademia odziałuje na rozwój nauki w Polsce poprzez osobisty wkład badawczy jej członków; badania naukowe instytutów, zakładów i placówek pomocniczych; system doradztwa naukowego i ekspertyz dla instytucji i organów państwowych; organizowanie i integrowanie wydziałów, oddziałów, komitetów i komisji naukowych - całego środowiska naukowego; przedstawianie władzom państwowym sprawy kierunków badawczych, form i metod ich realizacji oraz niezbędnych nakładów finansowych; prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechniającej naukę oraz organizowanie i rozwijanie współpracy naukowej z międzynarodowymi instytucjami i krajowymi ośrodkami zagranicznymi.

The Polish Academy of Sciences
The academy influences the development of science through the individual research conducted by its members, institutes, units and auxiliary institutions. It also offers expert opinions for government institutions, facilitates integration of the scientific environment, presents research, (its form and methods) to government authorities and educational institutions, releases publications and supports cooperation in the field of science with international institutions.