La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

  • skrytka pocztowa nr 5
  • 00 - 956 Warszawa 10

Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Starda realizuje swoje cele poprzez kampanię prasową i lobbingową, kampanię prewencji i edukacji (ulotki, pogadanki prewencyjne w szkołach, telefon zaufania w języku polskim i rosyjskim), kampanię pomocy społecznej (nieodpłatna pomoc prawna, lekarska, psychologiczna, praktyczna ofiarom).

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

La Strada
La Strada Foundation against Trafficking in Women - Poland - is a non-governmental women's organization that seeks to prevent and combat the traffic of women in Poland. It realises its aims through the press and lobbying campaigns. Educational campaigns address the potential victims of trafficking through leaflets, lectures, video presentations, school visits and by operating a telephone hotline. The social assistance campaign offers legal, emotional, medical and practical help.