Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

  • ul. Koszykowa 80
  • 02-008 Warszawa

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji jest międzyuczelnianą jednostką działającą na podstawie porozumienia zawartego przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Instytut prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.