Fundacja Rektorów Polskich

  • ul. Górnośląska 14
  • 00-432 Warszawa

Głównym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, a w tym wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej Państwa oraz osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury, a także wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i młodych pracowników naukowych.

The Polish Rectors' Foundation
The Foundation's mission is to support the development of education, science and culture in Poland, with special emphasis on higher education, including the support of science, culture and education policies of the State. It also supports those people and institutions acting for the benefit of education, scientific and cultural development and the talented students and young scientists.