Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość

  • Gmach Główny PW pok. 324
  • Plac Politechniki 1
  • 00-661 Warszawa

Politechnika Warszawska umożliwia studentom naukę "na odległość", z wykorzystaniem komputera, Internetu i konsultacji wykładowcy.

The Warsaw University of Technology Distance Learning Centre
The Warsaw University of Technology enables distance learning through the use of computer, Internet and lecturers' consultations.