Instytut Adama Mickiewicza

  • ul. Mokotowska 25
  • 00-560 Warszawa

Stała działalność Instytutu Adama Mickiewicza:
- opowiada Polskę za granicą i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na świecie takich jak festiwale, targi czy wystawy;
- tworzy i aktualizuje zintegrowany system informacji o polskiej kulturze oraz rozpowszechnia te informacje - także w językach obcych - w światowych zasobach www;
- tworzy i gromadzi materiały informacyjne i promocyjne (wielojęzyczne wydawnictwa, ilustracje, nagrania, filmy, programy literackie, projekty wystawiennicze) oraz udostępnia te materiały zainteresowanym osobom i instytucjom w Polsce i za granicą;
- przygotowuje dla zagranicznych profesjonalistów kultury, badaczy i specjalistów z różnych dziedzin niezbędne materiały i informacje o Polsce i polskiej kulturze;
- organizuje wizyty studyjne międzynarodowych kuratorów, promotorów, selekcjonerów, krytyków i twórców.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.