IACES

  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  • al. Armii Ludowej 16, pok. 621
  • 00-637 Warsaw

IACES jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Inżynierii Lądowej i kierunków pokrewnych. Celem działalności IACES-u jest integracja trzech środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego, wyrobienie międzynarodowych kontaktów pomiędzy studentami budownictwa oraz wymiana informacji z zakresu budownictwa.

IACES - International Association of Civil Engineering Students
The aims of IACES include integration of three groups: students, researchers and entrepreneurs, an international exchange of civil engineering students and exchange of knowledge.