Fundacja TUS

  • ul. Jana Pawła Woronicza 29A
  • 02 - 640 Warszawa

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.

Fundacja zajmuje się m.in. wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy.
Od 2008 roku Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc pubicznych dostępne są w Niepełnosprawniku - jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu.

Fundacja zajumuje się także monitorowaniem programów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych. Prowadzi działalność wydawniczą i badawczą.