Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

  • ul. Słomiana 2
  • 80-840 Gdańsk

Towarzystwo pomaga młodym ludziom z problemami narkotykowymi; realizuje programy edukacyjne i informacyjne, prowadzi terapię, poradnictwo grupowe i indywidualne, konsultacje, leczenie stacjonarne, ośrodki profilaktyki środowiskowej, szkolenia dla młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pracowników młodzeżowych, terapeutów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.