Kreatywna Europa - Komponent Kultura

  • al. Ujazdowskie 41,
  • 00-540 Warszawa

Zadaniem Punktu Kontaktowego ds. Kultury jest promocja programu Kreatywna Europa Kultura. Ponadto, do obowiązków Punktu należy informowanie, ułatwianie dostępu i skłanianie jak największej liczby instytucji kulturalnych do uczestnictwa w programie. Punkt Kontaktowy jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Punkt utrzymuje kontakt z instytucjami wspomagającymi sektor kultury w państwach członkowskich oraz służy informacją na temat polityki kulturalnej i programów pomocowych, z których mogą korzystać operatorzy kulturalni.

The Cultural Contact Point
Its goal is to promote the EU Creative Culture programme in Poland. It provides information, gives access to organisations and persuades cultural institutions to participate in the programme. The organisation maintains contact with cultural institutions in member states and provides information on cultural policy and programmes for cultural operators.

Dostępne granty