Fundacja Kidprotect

  • ul. Dzielna 21/83
  • 01-029 Warszawa
  • telefon: (22) 636 73 04
  • fax: (22) 636 73 04

Celem Fundacji jest zapobieganie wykorzystywaniu mediów do celów związanych z pornografią dziecięcą i praktykami pedofilskimi; ochrona dzieci przed molestowaniem seksualnym, przemocą i innymi działaniami dla nich szkodliwymi; podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz dzieci, w szczególności dotkniętych chorobą i patologiami społecznymi. Fundacja wspiera rzeczowo i finansowo inne organizacje, realizuje programy badawcze, programy i przedsięwzięcia obejmujące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej; realizuje programy informacyjne, stypendialne.

The Kidprotect Foundation
The aim of the Foundation is to prevent the use of the media for the dissemination of child pornography, to protect children against sexual abuse and provide a help-line for those in need. The Foundation supports other related organisations, carries out research programmes, further programmes and activities in the fields of education, culture, environment protection, science, charity, health protection, information technology as well as running scholarship programmes.