Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

  • ul.Korotyńskiego 13
  • 02-121 Warszawa

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach Pogotowia istnieje ogólnopolska poradnia mailowa i telefoniczna, ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, można uzyskać pomoc psychologiczną i prawną. Pogotowie prowadzi działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych. Wydaje pismo "Niebieska Linia".