Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia

  • ul. Gęślarska 3
  • 02-412 Warszawa

Centrum udostępnia przegląd najnowszych badań i literatury z zakresu: - psychoterapii i psychologii klinicznej, - psychologii zdrowia, problemów uzależnień i terapii uzależnień, - funkcjonowania psychologicznego osób doświadczających sytuacji kryzysowych i przemocy.