Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

  • siedziba:
  • ul. Krowoderska 24/1
  • 31-142 Kraków
  • biuro:
  • ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest organizacją non-profit. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i naukową służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są przez działalność wydawniczą, lobbingową oraz charytatywną.