Wspólnota Kazachska

  • ul. Szpitalna 5, lok. 27
  • 00-031 Warszawa

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest organizacją działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowości, kultur i religii. Wspólnota udziela informacji o Kazachstanie i Azji Środkowej; współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i Kazachstanie, z ogranizacjami międzynarodowymi zajmującymi się emigrantami, mniejszościami narodowymi i prawami człowieka; wspiera działania dobroczynne i humanitarne.

The Kazakh Community Association
The Association is an organisation whose aim is to unite people of different nations, cultures and religions. It provides information on Kazakhstan and central Asia, cooperates with governmental and non-governmental organisations in Poland and Kazakhstan, international organisations dealing with emigrants, national minorities and human rights as well as supporting charitable and humanitarian actions.