Ruch Światło-Życie

  • ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
  • 03-450 Krościenko nad Dunajcem

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła Katolickiego według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.