Fundacja ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

  • Stryszów 156
  • 34-146 Stryszów

Misja:
- Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata.
- Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa.
- Popieranie badań naukowych.
- Ochrona bioróżnorodności.
- Promocja ekotechnologii.
- Rozwój ekorolnictwa i ekoprzetwórstwa.