Amnesty International Polska

  • ul. Piękna 66a/2
  • 00-672 Warszawa

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka.

Amnesty International
Amnesty International is a world-wide movement of people who campaign for internationally recognised human rights. AI undertakes research, gathers evidence and publishes reports on human right abuse.

Dostępne granty