Katolicka Agencja Informacyjna

  • Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
  • 01-015 Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna jest drugą co do wielkości agencją religijną w Europie, pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku medialnym stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło informacji o Kościele.

The Catholic Information Agency
The Catholic Information Agency is the second largest religious agency in Europe; the first and the largest in Central-Eastern Europe. It is a basic source of information on the Catholic Church for journalists in Poland.