Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

  • ul. Kościuszki 37
  • 30-105 Kraków

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej została powołana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, działa na rzecz międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Celem działania jest propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu, szerzenie postaw tolerancji, dialogu i współpracy między różnymi religiami i narodami, propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju. Fundacja wydaje książki i inne publikacje, organizuje sympozja, konkursy, prowadzi witryny internetowe. Fundacja ma przedstawiciela w Kijowie, wysyła książki do Rosji i Ukrainy.

The Christian Culture Foundation
It was founded by the ZNAK Publishing Institute to promote international co-operation in the development of Christian culture. It protect cultural and environmental treasures and promotes tolerance, dialogue and co-operation among different religious groups. It publishes books, organises seminars, runs on-line projects, opinion surveys and competitions. The Foundation has a representative in Kiev and distributes books in Russia and the Ukraine.