Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży

  • ul. Św. Marcin 80/82
  • 61-809 Poznań
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza młodzież harcerską, szkolną i akademicką oraz działaczy zainteresowanych tematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz wspieraniem międzynarodowej wymiany młodzieży.
Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Wielkopolskie European Youth Cooperation Centre
The Centre operates in the Wielkopolskie region. It groups scouts, pupils and students as well as youth workers interested in the European integration and supporting international youth exchanges. The organisation is a regional information point of the Eurodesk network.