Fundacja w Służbie Wsi

  • ul. Dąbrowskiego 42
  • 50-457 Wrocław

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy organizacjom oraz przedsiebiorstwom działającym na potrzeby rozwoju terenów wiejskich w tym:
- budowanie świadomości społeczeństwa demokratycznego,
- niwelowanie różnic społecznych mniejszości narodowych,
- wspieranie samorządności lokalnej,
- pomoc grupom ludzi inicjujacych podjęcie działalności gospodarczej, związkowej, stowarzyszeniowej lub samorządowej na terenie małych miast i wsi.

Fundacja organizuje szkolenia, udziela pomocy w opracowaniu programów rozwoju dla rolnictwa i gospodarczej działalnosci pozarolniczej.

The Foundation Serving the Rural Areas
The aim of the Foundation is to support organisations and enterprises acting for the development of rural areas, which include raising awareness of their needs, supporting local government, offering help to private enterprise, unions, or associations in the rural areas. The Foundation organises training courses and provides help in creating development programmes for agriculture and small enterprises.