Gdańska Fundacja Dobroczynności

  • ul. Ogarna 29/30
  • 80-826 Gdańsk

Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych, realizuje zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Fundacja prowadzi
1.Dom Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach dla osób w podeszłym wieku;
2.Środowiskowy Dom Samopomocy "Jesteśmy dla Ciebie" w Kościerzynie dla osób z upośledzeniem intelektualnym i ruchowym;
3.Ośrodek "Stawiska" w Stawiskach w którym m.in. organizowane są turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, kolonie letnie dla dzieci i warsztaty dla młodzieży.
4.Kościerskie Centrum Wolontariatu w Kościerzynie, zrzeszające młodych ludzi i nie tylko, chcących nieść pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym.

Fundacja prowadzi działalność charytatywną - paczki z odzieżą i żywnością dla potrzebujących, akcja "Wigilijna Paczka". Fundacja użycza konta bankowego na cele zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację osób z ciężkimi schorzeniami.