Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

  • Pl. Grunwaldzki 8-10
  • 40-950 Katowice
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Komenda realizuje zadania dot. zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodzieży oraz jej kształcenia i wychowania. Prowadzi m.in. centrum edukacji i pracy młodzieży, punkt doradztwa, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Organizacja realizuje również programy europejskie. Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE.

The Silesian Voluntary Labour Corps Headquarters
The organisation runs a Regional Information Point of the Eurodesk network.